Kutt blogg-snakket

02.okt.2005@ 18:24:23
Nå er det på tide at avisene slutter å skrive om blogging og legger ned bloggene som har vært startet de siste månedene. Jeg vil at folk skal gå lei av fenomenet. Tidligere ivrige bloggere vil snakke seg i mellom og konkluderer med at skrivingen ikke levde opp til forventningene. Alle er enig om at det langt fra var så interessant som først antatt. Først da kan blogging bli stort.

På slutten av 90-tallet opplevde internett en stor boom. Selv de luftigste forretningsidéer fikk millioner kastet etter seg. Det gikk som det måtte. Bedrifter gikk over ende når alle skjønte at det var umulig å tjene penger på internett.

Mange konkurser og noen år senere er alle på nettet. De fleste bedrifter har internettsider som en naturlig del av sin kommunikasjon med kundene. Annonseveksten i de store mediaselskapene kommer på nett. Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted fortalte om utviklingen i Dagens Næringsliv i går: 'I andre kvartal kom 29 prosent av lønnsomheten på bunnlinjen fra online-virksomhet. Noen analytikere tror 50 prosent av vår bunnlinje neste år vil komme fra online'.

At internettboblen sprakk har gitt gode resultater!

Et annet eksempel er den utskjelte WAP-teknologien som ble lansert med brask og bram for noen år siden. Den ble solgt inn som internett på mobilen. Kundene oppdaget fort at WAP var lite brukervennlig og treig. Telefonselskapene fikk lite igjen for investeringene i teknologi og reklame. Alle anså internett på telefonen for å være mislykket.

Tar vi en titt på situasjonen noen år etter katastrofen så renner penger fra WAP inn i teleselskapene. Nye brukergrensesnitt gjør at kundene bruker teknologien uten å vite det. VG har 40.000 lesere som bare leser VG på mobiltelefonen.

Det mest ekstreme eksempelet på en teknologi som vender tilbake fra de døde ble beskrevet på forsiden av Wired i 1997. "Webbrowseren er død, nå kommer push," var budskapet. Finnes det noen som husker Pointcast og push i dag? Neppe. Vidunderet samlet inn nyhetsmeldinger fra en lang rekke nyhetskilder og leverte det til abonnenter i et eget program. Selskapet gikk konkurs etter noen år og push ble lagt dødt uten at brukerne gråt.

Men ligner ikke prinsippet bak teknologien veldig på Bloglines og andre systemer som bruker feeds til å samle inn og publisere nyheter fra media og blogger? Millioner på internett bruker feeds på egen og andre websider, ofte uten å vite hva nøysktig hva det er. De som leser mest systematisk klarer seg ikke uten teknologien. Forskjellen fra Pointcast er at den nye inkarnasjonen av push har vokst frem som en åpen standard på en organisk måte frigjort fra de opprinnelige hype-forventningene.

Selv om blogging dør i sin nåværende form, vil den oppstå kraftigere og mektigere enn noen gang. Kanskje er det sånn at først når hypen dør og folk gir opp teknologien vil den nå sitt potensiale.

Da vil journalister bruke blogger som kilde for egne nyheter, istedenfor å skrive artikler om et merkelig, nytt fenomen som har oppstått på internett. Folk lager en ny blogg for å løse et problem, ikke fordi alle andre gjør det. Og media bruker teknikker som toveis-kommunikasjon, lenker og kommentarfelt som en del av alt de gjør, istedenfor å lage en egen ghetto på en del av websiden som kalles blogg.

Innlegg holdt på Bloggforum av Tor Andre

Romantisering av bloggosfæren

09.sep.2005@ 23:16:17
Mandag Morgens og Observers analyse av norske blogger gjorde at medieprofessor Martin Eide i Morgenbladet beskyldte publikasjonen for romantisering (artikkelen er ikke tilgjengelig på internett). Han syntes analysen av at bloggerne diskuterte mer sak enn spill i politikken var for optimistisk på vegne av kommunikasjonsformen.

Redaktør Olav Anders Øvrebø i Mandag Morgen svarer i dagens Morgenbladet med at det de skrev var svært edruelig:

"Norske bloggere forholder seg til politikk på en helt annen måte enn de etablerte mediene". Og dette "kan indikere et skille mellom måten politikernes og medienes profesjonelle politiske arena fungerer på, og befolkningens oppfatning av politikk". En skal være svært lite bevandret i debattene om bloggernes mulige samfunnsbetydning for å kalle dette romantisering.

Selv var jeg nysgjerrig på grunnlaget for kommentaren til Martin Eide og sendte følgende mail til han på søndag 4. september:

"Hei,

Jeg leste kommentaren din i Morgenbladet på fredag om blogging. I den forbindelse hadde det vært fint om du kunne tenke deg å svare på noen spørsmål i forbindelse med en artikkel jeg planlegger å skrive til bloggblogg.abcblogg.no. Den er laget av og for bloggere for å skape diskusjon rundt fenomenet.

Du får selvsagt artikkelen til gjennomlesning før den publiseres.

Hvilke blogger følger du med på?

Hva er dine favorittblogger?

I artikkelen i Dagbladet stiller du spørsmål ved metoden MandagMorgen og Observer har brukt i en undersøkelse av norske blogger. I en (upublisert) kommentar til resultatet sa jeg til journalisten som jobbet med saken "de fleste bloggerne som skriver om politikk vil gjerne bidra med noe nytt, men får samtidig stadig anfektelser om vi er for avhengig av dagsorden i media.". Jeg har en klar følelse av at det er mer diskusjon om spill enn undersøkelsen gir inntrykk av, basert på egen lesing av bloggene som ble brukt. Hvilket inntrykk har du og tror du at denne typen konklusjoner vil bli etterprøvd av norske medievitere?

Science fiction-forfatteren har sagt 80 % av alt i genren er dritt, men 80 % av alt er dritt. Det gjelder vel i stor grad både det som skrives i media og blogger også. Mitt inntrykk er likevel at de mest leste bloggene er langt mer underholdende og informative enn sentrale kommentatorer i media. At hver enkelt artikkel er et engasjert overskuddsfenomen på en blogg og samtalen kommentarene bidrar i stor grad til dette. Hvis vi tar de beste i media og blant bloggerne, hva synes du er styrkene og svakhetene deres?

Jeg håper du finner spørsmålene interessante og vil bidra med dine kommentarer til spørsmålene over."

Ingen svar har kommet så langt.

Skrevet av Tor Andre


Blogging i skolen

28.aug.2005@ 18:27:12
Det svenske tidsskriftet Dator i utbildingen har en artikkel om hvordan læreren Ruth Grüters-Eiken bruker blogging i skriveundervisningen. I tillegg til å skrive selv har hun krav til at kommentarer for å få elevene til å kommentere hverandres tekster. Læreren føler at elevene blir utfordret på en mer aktiv måte gjennom å blogge.

Skrevet av Tor Andre


Bloggetikk: Beskytt journalisten

22.aug.2005@ 20:11:19

Nå som hypen er i ferd med å ta av og bloggere blir kontaktet av media, kan det være grunn til å diskutere hvilken plikt vi har til å beskytte journalister. Foreløpig gjelder det når media er interessert i fenomenet i seg selv, men i fremtiden vil det i stadig større grad også gjelde kilder som tilfeldigvis er bloggere uten at man vet det.

Tre raske eksempler:

  • Mark Cuban har postet all kommunikasjon han har hatt med en journalist som har sitert han, for å vise hvordan avisen var på leting etter sitater som passet til en vinkling.
  • BBC-journalisten Clark Boyd som laget en sak på videblogger Raymond Kristiansen og oppdager plutselig at det er han som blir intervjuet.
  • Amy Gahran diskuterer i hvilken grad en blogger kan gå ut i fra at journalisten er klar over at han er 'on the record' dersom ikke annet blir sagt.

Et ferskt dilemma for bloggblogg-redaksjonen var om vi skulle bruke informasjonen noen av oss hadde som kilder til å fortelle om Observer-undersøkelsen som ble offentliggjort i dag.

Så i hvilken grad har en blogger plikt til å gjøre en journalist oppmerksom på at han risikerer å bli blogget?

Skrevet av Tor Andre


Skribent og lesere jobber sammen

21.aug.2005@ 09:39:26

Samtiden kjører et svært interessant blogg-inspirert prosjekt i høst. Jan Arild Snoen skriver jevnlig artikler som vurderer hvordan USA blir fremstilt i norske medier. Her blir det ført en løpende analyse av et spekter amerikanske og norske kilder. Bloggere inviteres til å komme med kommentarer. I årets siste nummer av Samtiden skal det skrives en oppsummerende analyse.

Foreløpig har hovedsaklig USA-venner kommentert artiklene til Snoen. Kritikere burde være vel så interessert i å gjøre oppmerksom på perspektiver skribenten ikke har tenkt på. Norske blogger bør kaste seg over denne muligheten til å delta i diskusjonen. Jeg tror den kan bidra til å få stemmer på internett frem i den større offentlighetens søkelys.

Skrevet av Tor Andre


Bloggerne mer opptatt av substans i valgkampen

20.aug.2005@ 22:05:55

Ukebrevet Mandag Morgen har i samarbeid med Observer Norge holdt oppsikt over 16 av de mest populære personlig bloggene i Norge med et politisk interessefelt, den første undersøkelsen i sitt slag, og det kan se ut som om bloggerne har en litt annen tilnærming til det politiske spillet enn det de etablerte mediene har. Valgkampspillet engasjerer ikke bloggerne i særlig grad, men er mer opptatt av substans skrives det.

Seniormedieanalytiker ved Observer Norge, Henrik Høidahl, sier til Mandag Morgen at undersøkelen tydelig viser  "at bloggerne er mer tematisk strukturert og opptatt av substans, mens de etablerte mediene i sommerukene har lagt vekt på det politiske spillet, regjeringsspørsmålet og alternativene".

For bloggerne så er det barn og familie som er det viktigste saksområdet, hele 39 prosent av alle sakene har falt under denne kategorien i undersøkelsesperioden, med skatter/avgifter, skole/utdanning og miljø på de nærmeste plassene. derimot så er de lite opptatt av helse, eldre og omsorg.

Undersøkelsen viser også at blogging virkelig har kommet inn på midtstrømsmedienes radar den siste tiden, men samtidig så har de norske bloggene fått liten oppmerksomhet og lite gjennomslag så langt. Det er først og fremst fra USA mediene henter sine eksempler når de snakker om bloggernes rolle som opinionsdannende, mediekritiske arenaer for debatt og kontroll.

Stipendiat Rune Karlsen ved institutt for samfunnsforskning sier til Mandag Morgen at "blogging er ennå på et tidlig stadium i Norge, og vi kan ikke allerede nå avgjøre om det kommer til å få stor betydning eller ikke. Fordi det er et nytt fenomen får blogging ganske mye oppmerksomhet i de tradisjonelle mediene. På den annen side bør man ikke gå i den fellen at man ignorerer norske bloggere. Da kan man miste muligheten til å forstå hvordan blogging kan være i ferd med å endre måten folk danner seg politiske meninger,"

I skrivende stund er artikkelen enda ikke lagt ut på Mandag Morgens nettsider. 

 Skrevet av Hjorthen


1800-tallets bloggere

08.aug.2005@ 10:35:58

Kjernen i blogging ligger ikke i teknologi eller kommentarfeltet, mener W. Caleb McDaniel. Med utgangspunkt i en historisk beskrivelse av USA på 1800-tallet ønsker han å plassere de historiske røttene til fenomenet i en reaksjon på en overflod av informasjon.

Etter en periode med lav tilgang på skriftlig kultur eksploderte mengden aviser og tidsskrifter. Når folk fikk tilgang til en enorm mengde informasjon dokumenterte de sin intellektuell utvikling gjennom dagbøker og hyppige henvisninger til hva de hadde lest andre steder. Akkurat som blogger fungerte de som et personlig filter for en liten vennekrets. Forskjellen er at internett gjør det lettere å nå ut til flere mennesker.

Med utgangpunkt i Alexis de Toquevilles opptegnelser fra sine reiser i Amerika oppsummerer McDaniel hva som er fellesnevneren for 1800-tallet og dagens blogging: "I en kultur med en overflod av materiale å lese vil leseren jevnlig lete etter andre lesere, enten ved å selv bli skribenter eller ved å dele opptegnelser over hva man har lest."

I alt oppstyret rundt bloggingens revolusjonerende kan det være godt å ta et skritt tilbake for å sette fenomenet inn i en større sammenheng og få et nytt perspektiv på hvorfor det har oppstått.

Skrevet av Tor Andre


Let's talk about sex

06.aug.2005@ 09:50:27

Her forleden kunne vi lese et eller annet sted at norske aviser skriver stadig mer om sex. Ikke overraskende var VGs papirutgave mest opptatt av emnet, tett fulgt av Dagbladets ditto, mens Aftenposten var et godt stykke bak på tredjeplassen. Norske aviser er altså opptatt av sex, og det kommer sikkert av at man har oppdaget at dette faktisk selger aviser. Dermed skulle man kunne konkludere med at folk flest også lar tankene kretse om dette emnet fra tid til annen, og dermed skulle man også tro at bloggosfæren hadde sine innslag av mer eller mindre erotisk materiale.

For en tid tilbake slumpet jeg til å komme over nettopp en norsk sex-blogg. Nå klarer jeg ikke å finne tilbake til den, men den synes å være unntaket som bekrefter regelen. Norske bloggere er tilsynelatende ikke spesielt opptatt av sex, og det er naturligvis greit nok. Dette er ikke noe forsøk på å misjonere mine kolleger til å brette ut sexliv og fantasier på sine respektive blogger. I det store utland derimot finnes det en underskog av bloggere som gjerne skriver, ehh...inngraverende om sex.

En av bloggingens store suksesshistorier er jo Belle de Jours dagbok fra sitt liv som call girl i London. Dette har foreløpig resultert i bokutgivelse og senere i høst vil hun få fast spalte i Sunday Telegraph. En annen som fikk en masse medieoppmerksomhet for sine erotiske eskapader er Jessica Cutler som fikk sparken etter at hun ble avslørt som kvinnen bak navnet og bloggen  Washingtonienne. Cutler jobbet for den republikanske senatoren Mike De Wine og skrev utfyllende om hvordan hun tjente penger på å ha sex med folk høyt på strå på og rundt Capitol Hill. Dette endte også med bokutgivelse.

Disse to er bare toppen av isfjellet, så spørsmålet er da hvor det blir av de norske sexbloggene, og trenger vi dem?

Mens vi venter vil vi her på bloggblogg snart kunne presentere et intervju med kvinnen bak en av Storbritannias best besøkte blogger. Hun vil ikke kalle bloggen sin for en sexblogg, men at sex og erotikk utgjør en stor del av hennes skriverier ser hun ingen grunn til å benekte. Følg med følg med...

Skrevet av Hjorthen


Autoritet i blogg

21.jul.2005@ 19:18:00

VGs såkalte blogg har gjort at avisen dummer seg ut for alle som vet hva en blogg virkelig er, mener Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten. Han gjør helt rett i å påpeke at denne bastarden fungerer dårlig, men misforstår samtidig hva som skaper autoritet for en blogger:

"I en blogg finner du, i motsetning til i tradisjonelle massemedier, en salig blanding av personlige synspunkter og offentlig verifiserbar informasjon. En blogger kan kose seg som en løs kanon på dekk. Om troverdigheten blir ødelagt av litt for mange sleivspark, er det bare å trekke seg ut eller starte en ny blogg."

Å starte en blogg går raskt, men å ha en tyngde i bloggosfæren er hardt arbeid som krever utholdenhet over lang tid. Diskusjoner og kommentarer, lenker fra andre blogger og RSS-abonnementer er tegnet på at man er vellykket. Det kommer sjelden over natten.

I stor grad dreier det seg om å skape de mest interessante stedene å føre en konversasjon. Å delta aktivt i kommentarfeltet på egen og andre blogger - og gjerne innrømme at man har tatt feil - er den beste måten å få troverdighet.

Så langt har jeg aldri hørt om noen blogger som har trukket seg tilbake på grunn av et sleivspark, for deretter å skape en ny. Prisen man betaler for å bygge opp en ny blogg og leserkrets fra bunn er for høy å betale.

I en ellers interessant artikkel slår beskrivelsen jeg siterte over som en slags orientalisme: En feilaktig beskrivelse av en annen del av medielandskapet for å bygge egen identitet.

Skrevet av Tor Andre (som kan bekrefte at bloggblogg har tatt en liten ferie)


Ytringsfrihet for heklere

25.jun.2005@ 16:24:11
Jonas Söderström fra Sverige skriver:
Jag har använt det däför att "yttrandefrihet" är ett kodord som journalister förstår och reagerar på. Det har varit min nyckel till att verkligen få plats i tv-studion, när reportrar ringt för att fråga "det här med bloggar, vad är det egentligen?"

Jonas bringer frem et viktig moment her: Blogging handler i allerhøyeste grad om ytringsfrihet, men det handler også om så mye mer.

Blogging internt i en bedrift kan fungere som god smøring i kommunikasjonskanalene. Hvis bedriften setter opp en blogg på intranettet, så kan for eksempel ledelsen skrive om nye utviklinger, nye rutiner, eller nyheter fra feltet, og så kan ansatte kommentere. Således vil man kunne oppnå en mer effektiv informasjonsutveksling internt i selskapet, og i motsetning til e-post som ofte drukner i mengden av e-post, vil denne bloggen fungere som et virtuelt 'sted' der man kan inngå i dialog med andre.

Blogging kan fungere som et glimrende tiltak i retningen av et kunnskapssamfunn. Dersom man har for eksempel 40 personer som interesserer seg for et spesifikt tema, så kan noen av disse 40 ha en blogg med dette tema, og bloggen kan både fungere som et forum for interesserte, og ja kanskje også fungere som en rekrutteringssentral.

Et godt eksempel er strikking. Jeg har lagt merke til gjengen med nordmenn som blogger om strikking og hekling, og det er ganske så fascinerende å følge med på disse bloggene, selvom jeg selv ikke strikker så alt for mye. En av disse bloggerne er Helene, en annen er 'Strikkemor'.

Jeg kan godt forestille meg at noen av disse temabloggene da kan ha litt inntekt gjennom relevant reklame, og således får annonsøren et ganske presist nedslagsfelt, mens du når en mye mer heterogen leserkrets ved å annonsere i et typisk kvinnemagasin.

Skrevet av Raymond


Blodig alvor

20.jun.2005@ 12:34:16
Mens vi her i den norske bloggosfæren basker rundt og ofte beskjeftiger oss med større eller mindre bagateller så er det lett å glemme at for noen bloggere så handler det om blodig alvor. Reportere uten grenser nominerte nylig 60 blogger fra hele verden som hver på sin måte sto opp for ytringsfriheten, deretter så har nettbrukere kunnet stemme på sine favoritter. Nå er vinnerene utpekt, og hvis jeg hadde vært litt mer språkmektig så er jeg sikker på at jeg hadde funnet mye interesant her.

Bloggene ble delt inni geografiske grupper, og her er vinnerene:

Screenshot fra Malaysia ble kåret som vinner i Asia. En populær blogg med et selvstendig blikk på politikk og samfunn i Malaysia. Jeff Ooi er mannen bak, og han ble truet med fengsel i oktober 2004 etter å ha tillatt en kommentar som "fornærmet islam". Her foregår det på engelsk til glede for alle oss som bare kan "Saye sayang awa" på malaysisk.

I klassen Afrika og Midt Østen ble seieren delt mellom to kandidater. Shared Pains fra Afghanistan kommenterer på farsi fra landets politikk og samfunn, mens Al Jinane skrives av en marrokaner som forsøker å finne sammenhenger og forståelse i en kompleks verden. Fransk er språket her.

Her i vår verdensdel var det en italiensk blogg som stakk av med seieren. ICT lex er en blogg som tar for seg internettlovgivning og ny teknologi. Denne finnes også i engelsk utgave så vidt jeg kan forstå.

Fra USA ble Press Think og Jay Rosen kåret til seierherre, den eneste av disse bloggene jeg kjente til på forhånd. Rosen er en amerikansk journalist som beskjeftiger seg med media og ytringsfrihet i informasjonsalderen.

Iran fikk en kategori helt på egenhånd, og her ble det en soleklar seier til Mojtaba  Saminejad.  Han ble nettopp dømt til  to år i fengsel på grunn av denne bloggen, og i solidaritet så stemte også de ti andre som var nominert fra Iran på Saminejad.Dessverre er bloggen på farsi, og dermed uleselig for undertegnede.

Til slutt ble det kåret en vinner i klassen "Internasjonal", og der ble det en tysker som fikk heder og ære for sin blogg Netzpolitik. En blogg om åpen-kilde-teknologi, rettigheter for nettbrukere og ytringsfrihet i cyberspace. På tysk.

Denne kåringen ble forøvrig holdt i samarbeid med Deutsche Welle og deres "Best of the blogs awards"

Levert av Hjorthen

Den europeiske bloggosfæren

19.jun.2005@ 14:13:16
Loic Lemeur fra Six Apart Europe holdt et foredrag sist søndag under Reboot-konferansen i København med den ambisiøse tittelen: The European Blogosphere.

Før tiden var omme var ikke Loic, som den gode franskmann han er, halvferdig med å dekke alt det som som skjer i Frankrike enda, men diskusjonen fikk fortsette på wiki-siden som han satt opp for dette temaet.

Allerede etter få dager har denne wiki-siden blitt en av de beste ressurs-sider for informasjon om hva som skjer i den Europeiske bloggosfæren. For eksempel kan man nå få en god oversikt over den danske bloggosfæren. Siden dette er en wiki-side kan alle og enhver gå inn og redigere på siden.

Det blir spennende å se hvordan vi kan få større tyngdepunkter i den Europeiske bloggosfæren og hvordan vi da ikke alle trenger å bare se over til USA for å få siste nytt.

Skrevet av Raymond

Blogging er ikke en mirakelkur!

18.jun.2005@ 16:19:52

Mitt navn er Raymond M. Kristiansen og dette er vel den første artikkelen jeg skriver her  på bloggblogg. Jeg er videobloggingansvarlig i BlogSoft, og jobber ellers sammen med de andre i BlogSoft med å fremme blogging som verktøy i inn- og utland. Jeg skriver her som privatperson, men ville bare ha mine 'disclaimers' i orden :)

Etter at jeg var på en konferanse i København i helgen har jeg tenkt mye over dette med blogging,. Hvorfor vi selger det, og om vi kanskje har feil metoder. Hva er det vi egentlig selger? Er det programvaren? Er det muligheten for kunden til å ha en portal eller en slags CMS for en rimelig penge? Er det muligheten for "citizen journalism" innen våre markeder? Er det kanskje noe annet?

Blogging som fenomen begynner å modnes i flere land (bl.a. USA og Frankrike) og vi begynner virkelig å se de mer vidtspennende bruksområdene. Et eksempel er historiene Jason Calacanis fra Weblogs Inc. (som står bak bl.a. Engadget) kunne fortelle under hans foredrag i København.  Det var Engadget som stod bak den famøse Kryptonite-historien (ja, les dette som kommer opp som #2 på Google), og Jason [som jeg også fikk tatt et video-intervju med] snakket om hvordan blogging kan fungere som en forbrukerkontakt og garantist mot de allerverste overgrep mot enkeltpersoner.

Blogging blir den nye "ryktebørsen", og selskaper begynner i noen land å forstå hvor viktig det er å ikke "kødde med bloggosfæren". Det er ikke bare Kryptonite som har brent seg, men Loreal har også merket vreden fra bloggosfæren i Frankrike (har ikke link, skal spørre Loic om det), og vi vil snart få de første eksemplene her i Norge, det er nemlig nok å ta av.

Martin Röll fra Luxembourg/Tyskland, som jeg også møtte under Reboot, skrev i 2004 en artikkel som tar for seg blogging fra forskjellige vis. Jeg fant især denne illustrasjonen interessant, og den peker på noe av det som holder på å skje også her i den norske/skandinaviske bloggosfæren. Vi er nå et sted på "Networks form"-nivået, og det neste blir at vi får skikkelig potente miljøer. De fleste "profesjonelle bloggerne" i Skandinavia ser fremdeles primært over "the pond" til USA for å se hva som skjer, noe også Loic påpekte som unødvendig under sin presentasjon lørdag hvor han snakket om "The European Blogosphere". Det skjer mye i Europa, men vi er alt for dårlig til å markedsføre det samt få en industri rundt det, noe man også diskuterte de siste dagene under Innovate!Europe i Spania.


Hva skal til for at bloggingen kan vokse her i Norge? Etter min mening, tre ting:

1) Fokuser på innholdet, ikke hypen. Når Dagens Næringsliv bruker 6 sider på blogging på en Lørdag betyr det at de har fått øynene opp for dette fenomenet, og det er bra. (Akkurat slik det var bra at blogging kom på forsiden av Businessweek fornylig). Men denne hypingen av bloggingen kan bli farlig for bloggosfæren i det lange løp fordi folk kan tro dette bare er en ny mote. For de av oss som ser hvor banebrytende denne utviklingen er blir det viktig å holde hodet kaldt og ikke gå med på en overoppheting av blogging-økonomien. Blogging skal bli mainstream, men det skal ikke bli en 5-års hysteri.

2) Vi må ikke innbille folk at blogging er en mirakelkur! Hvis du er markedssjef i Netcom og du oppretter en krise-blogg/PR-blogg når nettet går ned og dere kan tape enormt også som følge av falske rykter, så blir det feil å tro at alt løser seg så snart dere får opprettet bloggen.

Blogging er hardt arbeid, noe bl.a. General Motors har erfart. De hadde dog gjort hjemmeleksen, og i dag er gmblogs et meget populært nettsted for bilinteresserte og andre. Blogging krever arbeid, og det krever at noen har et genuint eierskap

3) Vi må få utviklet bedre blogg-infrastruktur i Norge og Skandinavia. Dette er noe jeg jobber med i regi av BlogSoft, men er altså noe jeg genuint tror på (det er jo egentlig irrelevant hvem som står bak denne infrastrukturen). Vi har fått til noe med gruppeblogger a la bloggblogg samt tjenester som bloggrevyen.com. Noe av det første BlogSoft gjorde etter vår utviklingsperiode var å lansere Sprayblogg for TV2/Spray som i dag har flere tusen registrerte bloggere. Her har vi altså en god samling individer som publiserer sine tanker om - hva som helst. Senere lanserte vi Weblogg hvor de også skriver om forskjellige temaer, og vi har også fått abcblogg oppe samt to portaler i Sverige. Vi ser selvfølgelig på hva som skjer i Danmark og nedover i Europa, og er især spente på hva våre konkurrenter vil gjøre. Men altså: Infrastrukturen må etableres, akkurat slik noen må legge ned kabler i jorden for å legge ut bredbånd til hushold over hele Norge.Det blir interessant å følge utviklingen!


Oppsummert:
Blogging er kommet for å bli, men det er ingen mirakelkur. Å skaffe seg en blogg er ikke løsningen. Å opprettholde en blogg og utvide nettverket er dog kanskje en del av løsningen.

Skrevet av Raymond


Juridisk guide for bloggere

16.jun.2005@ 21:24:14

EFF, en organisasjon som jobber med å beskytte våre elektroniske rettigheter, har utgitt en omfattende juridisk guide for bloggere. Den tar for seg saker som å beskytte kilders anonymitet, påstander om overtredelse av copyright, og en hel rekke andre juridiske ting som kan hindre en blogger i å snakke fritt. Selv om denne guiden nok bare kan hjelpe dem som er under amerikansk lovgivning, og dermed ikke har så mye å si for oss her i Norge, er dette likevel en interessant vending i bloggosfæren. Hvor lenge er det til vi norske bloggere føler at vi trenger en lignende guide for å kjenne og kunne ta i bruk våre rettigheter? (Via Boing Boing)

Skrevet av Børge.


Blogging og det politiske spekteret

08.jun.2005@ 18:17:53

I april, skrev vi om Anders Giævers synsing om den norske bloggosfæren. Han mente å se en klar høyreorientert tendens blant norske bloggere, en tilsynelatende naturlig reaksjon mot "den liberale medieeliten."

Med god hjelp fra Hjorthen, har jeg undersøkt denne påstanden ved å se på så mange norske bloggere som jeg kjenner til som skriver om politikk og å prøve å plassere dem i det norske politiske spektret. Ikke en spesiell lett oppgave, da det dukker opp nye blogger omtrent annen hver dag. Og her finnes det meget mulig feil, men de foreløpige resultatene er nokså overraskende...

Venstreorienterte blogger:
Børge, Omicron, Norvegia, Kristin Halvorsen, Morten Dræni, Øyvind Strømmen, Hilde, Snorre Valen, Kenneth Brodal, Jørund Leknes, Ivar Johansen, Vår Blogg, Spaltet, Refleksjonar i ein valkamp, Dagens Onde Kvinner, Tåkeprat fra et tåkesinn

Høyreorienterte blogger:
Torbjørn Røe Isaksen, Jan Haugland, Document.no, Replikk, Morbus Norvegicus, Hjorthen, Øyvind Larssen, Tor Andre, Feilinformert, Halvor Sevatdal, Bjørn Stærk, Roberto, Willy, Fjordman

Et sted midt i mellom?:
Lars-Henrik Michelsen, Jan Kenneth Stavenes, Ståle Sørensen, Raymond Kristiansen, Fredriks liv og tanker, Oslo Girl

Vanskelig å plassere:
Europabevegelsen i Oslos blogg, Anders Ulstein, Milblogg


Nå er det bare å kommentere i vei om feilplasseringer osv og supplere med flere politiske bloggere som jeg ikke kjenner til! Og kanskje vi kan diskutere hvordan Giæver kunne ta så feil i sin synsing... eller om han faktisk tok feil i det hele tatt?

Skrevet av Elise...
...med god hjelp fra Hjorthen


Nå tar det av

05.jun.2005@ 16:03:00
Lørdagens lengre artikkel i Dagens Næringsliv er sannsynligvis et viktig skritt for norske blogger. Selvsagt er det bra at Dagbladet og VG har kommet i gang, men jeg tror det er mye viktigere at en næringslivsavis setter fokus på blogger.

Artikkelen var ikke spesiellt bra, men den når ut til bedriftene med et kraftig budskap om at nå er det på tide at bedriftene begynner å blogge. Selv har jeg forsøkt å overbevise flere sjefer i flere selskaper om at det er på tide, men de er ikke helt klare for det. De vet hva det er, de har lest om det, men de er litt nervøse. Etterhvert begynner det imidlertid å bli endel artikler i næringslivmedia om at det er på tide, og nå fikk vi endelig en slik artikkel i Norge. Det er alltid mye bedre å henvise til noe litt nærmere, enn å si at i USA gjør de sånn og sånn.

Det private bloggemiljøet har blomstret skikkelig opp, men det er for få blogger fra næringslivet. Jeg har veldig lyst til å lese bloggene til svært mange norske selskaper. Selvsagt vil det da være mye ensidig informasjon og propaganda, men det veies greit opp med å også lese konkurrentenes blogger.

Da er det bare å håpe på at dette var starskuddet som fikk norske bedrifter til å blogge.

Kan også leses hos Anders Brenna.

Skrevet av Anders Brenna

Politisk korrekthet i bloggeland

18.mai.2005@ 18:00:05

Politisk korrekthet er et tema som dukker opp med jevne mellomrom her i bloggeland. Selv brukte jeg en post på temaet på min egen blogg for noen måneder siden, og i senere tid så er det Tonje som har tatt for seg begrepet, både på sin blogg og Dagbladets politikkblogg. Dette har fått Øyvind Larssen på "Noe annet" til å ta for seg politisk korrekthet som en trussel mot ekte ytringsfrihet.

 

Nå skal jeg ikke bruke denne arenaen til å ta opp politisk korrekthet i sin fulle bredde, men Larssen skriver i sitt innlegg følgende:

 

"Snart blir nok noen fra bloggemiljøet utdefinert av en eller annen debatt fordi vedkommende har skrevet noe som går i mot prinsippene for politisk korrekthet eller fordi vedkommende lenker til noen andre som gjør det. Det blir spennende å følge utviklingen fremover."

 

Men dette gjør vi da alle sammen, og hele tiden?

 

Ingen av oss leser alle bloggene som finnes hver gang de oppdateres, vi gjør et utvalg av dem vi finner givende og følger dem ganske tett. De fleste ignorerer vi vel mer eller mindre, og utdefinerer dem dermed fra vår del av blogosfæren. Årsakene til hvorfor vi utdefinerer dem kan være mange, men det er vel slik at vi som oftest velger å følge bloggere som vi er enige med i større eller mindre grad. Vi velger altså helst dem som er mest politisk korrekte i forhold til vårt eget ståsted, heller enn de som vi alså finner ukorrekte og er uenige med.

 

Dette er kanskje litt uheldig når det er avisredaksjonene som definerer eller utdefinerer  Noen stemmer slipper ikke til i media fordi redaktørene finner dem uinteressante og heller vil slippe til stemmer som de kan være enige med. Kanskje, eller kanskje ikke, men i bloggosfæren så er da ikke dette noe problem? Vi er våre egne redaktører og definerer selv hvilke stemmer vi finner verdt å lytte til. Det virker ikke på meg som om de politisk ukorrekte har særlige problemer med å skaffe seg lesere på nett, snarerer tvert imot?

 

Skrevet av Hjorthen


Norsk vinner av europeisk blogg-pris

11.mai.2005@ 21:50:53
Torill Elvira Mortensen fra thinking with my fingers har vunnet The Satin Pajama Award i kategorien "Best Tech Weblog". Satina Pajama er den aller første europeiske blogg-prisen som blir delt ut.
Bergens Tidende har dekket saken, og forskning.no har gjort et intervju med Torill.

I tillegg kom Jill Walker, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, sin blogg jill/txt på tredjeplass i samme kategori, og den svenske bloggen How to learn Swedish in 1000 difficult lessons ble nominert i kategorien "Best Weblog", og vant i kategorien "Best Writing".

Skrevet av børge

Har vi solgt oss?

04.mai.2005@ 19:45:57

Vi har vel såvidt nevnt det før her på Bloggblogg, at Dagbladet har satt sammen sitt eget lille dream team av det som de selv kaller for norges beste bloggere. Vi i Bloggbloggredaksjonen er godt representert i dette drømmelaget, så her er det åpenbart lett å møte seg selv i døra. For var det ikke slik at bloggosfæren skulle være et tilskudd til de forhatte midtstrømsmediene? En slags vaktbikkje som skulle sørge for at journalistene skjerper seg og gjør en bedre jobb? Litt av noen bikkjer vi er, du. Så fort noen av de etablerte mediene viser oss interesse så ruller vi rundt, gir labb og håper på en liten godbit. Jommen sa jeg Bloggermanpinchere.

 

Hvorfor i all verden gjør vi dette? Dagbladets påstand om at vi er de beste bloggerne i kongeriket kan absolutt diskuteres, men vi er utvilsomt blant de mer profilerte. Vi blir lest, Dagbladet eller ei. Har vi virkelig solgt oss for noen skarve lesere ekstra?

Jeg kan bare svare for meg selv, men når Dagbladet først kontaktet meg for å få meg med så ble jeg først veldig smigret av oppmerksomheten. Jeg svarte vel riktignok ikke med høye hurrarop og spretting av champagnebrusen, men jeg sa meg nå villig til å være med og se hvordan det gikk. Man skal jo liksom gjøre seg litt kostbar. Men med var jeg altså.

 

Når den første opprømtheten hadde gitt seg begynte jeg imidlertid å tenke litt igjen. Det lønner seg aldri. Saken er nemlig den at jeg har hatt litt med Dagbladet å gjøre i en annen sammenheng også. Jeg var moderator for et par av Dagbladets mer hissige debattforum i en god stund. La ned ganske mye arbeid i det, men uheldigvis så var ikke  Dagbladet selv særlig interessert i hva som gikk for seg på disse forumene. Etter en stund sluttet de rett og slett å svare på henvendelser. Etterhvert som moderatorjobben ble mer og mer tidkrevende mens Dagbladet brydde seg mindre og mindre så ble jeg lei og gadd ikke mer. Nå hadde jeg plutselig sagt ja til å gjøre en jobb for avisa igjen, og nok en gang på frivillig basis og uten vederlag. Kall meg en dum mediahore og jeg nikker megetsidene. Jeg har solgt meg, og det for knapper og glansbilder.

 

Nå går det an å se dette på en annen måte også. Greit nok, vi får ikke betalt av Dagbladet, men hvem får nå egentlig penger for å blogge? De fleste gjør det fullstendig gratis. Valutaen i blogosfæren er som regel ikke penger. Vi handler i troverdighet, og kanskje er en plass i Dagbladets dream team en god ting for troverdigheten vår? Har vi ikke troverdighet er det ingen som gidder å lese oss, og jo mer troverdighet jo flere lesere? Dessuten så ser det jo stilig ut på CV'en at  man blogger for en av norges ledende nettaviser, og det oppleves vel dessuten som en bekreftelse på at faktisk har noe for seg å bruke tid på denne bloggingen?

 

Selv sitter jeg altså med en nagende følelse av at jeg har solgt meg for billig, men hva betyr egentlig dette for bloggosfæren? Er det bra eller dårlig? Betyr det at grasrotmakta som blogosfæren er et potensielt uttrykk for bare er et fata morgana? At vi bare er i opposisjon helt til noen lokker med penger, prestisje og slikt? Eller er dette helt uproblematisk?

 

Kjør debatt!

 

Skrev Hjorthen

 

Sjekk også diskusjonen av Dagbladets Politikkblogg på thinking with my fingers.


Etter pressen kommer dommerne

03.mai.2005@ 21:01:08

Dommere fra hele Europa har satt seg stevne i Krakow, forteller Kjetil Kolsrud i Aftenposten. Et av temaene er problemene med pressen som forenkler og ikke forstår hva juristene mener. Jeg lurer på hvordan de vil reagere på at publikum diskuterer dommene deres direkte uten media som filter?

 

Drusilla på Dagens onde kvinner diskuterer en avgjørelse i en sak om prostitusjon og menneskehandel i Trondheim. Med lenke til hele dommen kan leserne lett sjekke om de er enig i kommentaren og gjøre seg opp en egen mening. I kommentarfeltet kommer også en jurist med sine innspill.

 

Kombinasjonen av engasjement, tilgang til kildene på internett og spesialister som deltar i diskusjoner med bloggere kan bli langt mer plagsomt for dommere og andre eksperter enn en unøyaktig artikkel i en avis.

 

Skrevet av Tor Andre


Ekte mannfolk blogger ikke

28.apr.2005@ 21:01:55

Å skrive innebærer ofte et større eller mindre aspekt av rollespill. Jeg slenger på litt ekstra køl i argumentasjonen eller bruker en morsomhet jeg ikke ville brukt rundt et kafébord.

 

Noen bruker blogging for å spille totalt annen person enn den de er til hverdags. Norske eksempler er Hvis jeg var Beathe og Tante Agathes skriblerier.

 

Eller man kan være anonym og legge personen nærmere en selv, slik som Dagens onde kvinner. Karakteren som skriver, Drusilla, uttrykker nok i stor grad skribentens meninger. Samtidig er rollen hennes som ‘bitch’ uthevet og (kanskje, hvem vet?) overdrevet.

 

Som stor fan av bloggen stilte jeg meg spørsmålet hva det mannlige motstykket til en bitch ville være. En macho-fyr som forlanger at folk er enig hvis de ikke vil ha juling? En superrasjonalist som tar i bruk vitenskap og beslutningsanalysemodeller for å kommer frem til standpunkter?

 

En diskusjon i påsken gjorde at jeg forsto det opplagte: En bitch er så fascinerende på grunn av innslaget av typiske maskuline trekk. En aggressiv og dominerende tone forbindes ikke vanligvis med feminitet.

 

Dermed blir kanskje sutrete guttunger som klager over matriarkat, seksuell utilstrekkelighet og barnefordelingspraksis motstykket til å være bitch. Særlig tiltalende og morsomt er det imidlertid ikke.

 

Kanskje den mest interessante mannsrollen jeg kunne innta var å fokusere 100 % på det jeg er interessert i uten å kommunisere med omverden. Ekte mannfolk blogger ikke.

 

You wish…

 

Skrevet av Tor Andre


Heng ut avisene

28.apr.2005@ 20:57:59

Bloggbare artikler som ikke fins på nettet dukker opp med jevne mellomrom. Jeg tror avisene taper på å ikke gjøre stoffet sitt mer tilgjengelig, men dem om det. Det skal ikke stoppe oss fra å kommentere gode saker, slumsete arbeid eller tvilsomme standpunkter.

 

Sleng på en parantes med (artikkelen er ikke lagt ut på internett) eller (krever betaling), så vil nok etterhvert våkne mediaorganisasjoner forstå at dette er usedvanlig dårlig reklame ovenfor aktive lesere de svært gjerne vil ha tak i.

 

Skrevet av Tor Andre


Frihet på farsi

17.apr.2005@ 13:49:26

Det finnes mange grunner til å blogge. Noen av oss gjør det av ren skriveglede og et behov for å utrykke oss kreativt, andre av oss for å formidle et budskap. Noen bruker blogging som en måte å kommunisere med venner og familie på, andre for å komme inn i et nytt miljø og bli kjent med nye mennesker. Noen blogger for å kunne fortelle verden om hva de spiste til frokost, andre for å kaste kritiske blikk på samfunnet. Uansett motivasjonene vi har til å blogge, dreier det seg til syvende sist om friheten til å kunne ytre oss om hva som helst

 

Det er få steder i verden hvor man er så bevisst på denne friheten knyttet til blogging som man er i Iran. Siden den første iranske bloggen ble startet i høsten 2001, finnes det nå ca 75,000 aktive blogger på farsi. (Til sammenligning finnes det under 500 aktive bloggere i Norge.) I et samfunn der aviser og tidskrifter blir regelmessig nedlagt av staten, et samfunn som 'Reporters sans Frontieres' har kallt for "det største fengselet for journalister i hele Midtøsten," utruster blogging alle Iranere med muligheten til å ytre seg om hva de vil. Til og med politikere (som for eksempel den tidligere iranske visepresident Mohammed Ali Abtahi) har begynt å benytte seg av populæriteten av blogging. Og iranske bloggere gir resten av verden et unikt innblikk i et ellers lukket samfunn, et innblikk som ofte strider imot det vi får lese i det offentlige, statseide media.

 

Ikke overraskende egentlig at Iran også er det landet der flest bloggere har blitt arrestert til nå. I November i fjor ble 5 bloggere og én internett-journalist arrestert for sin uforbeholdne kritikk av staten. I følge Committee to Protect Bloggers (CPB), en gruppe dedikert til beskyttelsen av rettighetene til bloggere verden rundt, finnes det per i dag to iranske bloggere i fengsel og tre til som er blitt truet med fengsling. Til tross for risikoen, fortsetter den iranske bloggosfæren å vokse daglig, og det kan virke som om blogging spiller en veldig stor rolle i moderniseringen og revolusjoneringen av Iran.

 

Freedom in Farsi blogs

Web gives voice to Iranian women

 

Skrevet av Elise


Giæver om blogosfæren

14.apr.2005@ 23:43:57

I forbindelse med debatten i etterkant av målingen som fortalte at 67 prosent av norske journalister stemmer enten SV eller AP så avslørte VGs Anders Giæver at han hadde vært ute i bloggosfæren og tatt en liten titt. I tillegg til å snakke varmt om Bjørn Stærks blogg så mente Giæver å se en klar konservativ og/eller høyreorientert tendens med særlig brodd mot den foraktede «liberale medieeliten» i den norske delen av bloggosfæren.

 

Giæver deler også ut et velrettet spark til Paul Bjerkes ord i Klassekampen om at det er en illusjon å tro at bloggerne kan utfordre mediekapitalens makt;

 

"Klassekampen startet som et alternativ til vedtatte konvensjoner og oppleste meninger - ikke en selvoppnevnt dørvakt for det borgerlige dannelsesnivået i norsk debatt."

 

Bjerke skal ha ros for at han tar bloggosfæren på alvor, selv om vi ikke nødvendigvis er helt på linje med hans konklusjoner, og at Giæver følger opp er kanskje nok et tegn på at vi er på vei inn i varmen. Men er det riktig som Giæver sier, at det er en konservativ/høyreorientert tendens i den norske bloggosfæren? Ordet er fritt...

 

Skrevet av Hjorthen


Hvorfor blogge?

13.apr.2005@ 00:51:56

Eugene Volokh, veteranbloggeren bak The Volohk Conspiracy, har laget et lite referat fra et innlegg han har holdt om blogging, som kan være verdt å få med seg. I "Blogging and Blog-Reading -- Why and Why not" gir han tips og råd om hvordan man bør tenke på blogging (kontra andre medier). I tillegg har han en del interessante idéer om hvorfor noen mennesker blogger, mens andre kanskje burde holde seg unna.

 

Skrevet av Elise


Bloggers Anonymous

10.apr.2005@ 12:25:21

Vi startet friskt her på Bloggblogg med å love at vi med jevne mellomrom skulle ta opp etiske spørsmål og dilemmaer til diskusjon. Dagens tema er ikke akkurat av etisk art; anonym blogging er jo ikke et spørsmål om rett eller galt. Uansett hva du velger vil det kunne ha noen konsekvenser for bloggen din. Derfor er det vel verdt å reflektere litt rundt dette, og det håper jeg dere vil bruke kommentar eller trackbackfunksjonen til å gjøre.

 

Her i Bloggbloggredaksjonen er det ganske jevnt fordelt mellom anonyme og ikke-anonyme bloggere, og det ene er ikke noe mer problematisk enn det andre. Det er kan hende både fordeler og ulemper ved begge alternativer.

 

I den norske bloggosfæren er det de personlige dagbøkene i en eller annen form som er i overvekt, og hvis det er en slik blogg du har så står valget grovt sett mellom følgende to alternativer:

  • Du kan enten opptre under ditt eget navn, og dermed måtte forholde deg til det faktum at venner, familie, kolleger og arbeidsgivere sannsynligvis kommer til å lese hva du skriver.
  • Du kan skrive anonymt og dermed tvinge deg selv til å skrive på en slik måte at du ikke vil bli avslørt om noen som kjenner deg skulle slumpe til å dumpe innom siden din.

 

Det finnes mange gode grunner til å være anonym, men mitt råd blir allikevel: Husk at Norge er et lite land og at internett ikke er så stort som du tror. Selv om du skriver anonymt så bør du ikke skrive ting som vil skape ubehageligheter for deg hvis du blir avslørt. Husk at sjefen ikke er en pedofil nazistsatanist, og svigermor er ikke en hornøgle fra hekle-og-nipshelvete! Det skal bare en liten glipp til så sitter du i saksa med skamrødmen brennende i kinna og alle planer om forfremmelse skutt veldig langt frem i tid.Sunn fornuft kan med fordel brukes også når du blogger.

 

Hva så med dem som har en politisk blogg? En agenda for bloggingen sin? Er det da fortsatt like uproblematisk å være anonym? Etter min mening er svaret som vanlig...tja? Det finnes mange gode grunner til å være anonym, grunner til at man ikke ønsker oppmerksomhet rundt sin person.

 

Det er en kjensgjerning at du ikke trenger å befinne deg langt ute på de politiske flankene før du fort kan ende opp som et offer for både trusler, hets og det som verre er, ihvertfall hvis du berører enkelte ømfintlige temaer som f.eks innvandring og kriminalitet. Du kan ha en jobb eller en posisjon som gjør at det ikke passer seg å markere sine politiske standpunkt for all verden. Årsakene kan være mange og det er ikke noe i veien med å være anonym. Mange av mine favorittblogger, også av de politiske, er anonyme.

 

Allikevel, bloggosfærens viktigste valuta er troverdighet. Troverdighet og åpenhet. En anonym blogg mister ikke nødvendigvis sin troverdighet, men det er min påstand at en ytring levert under eget navn der man kan kontrollere hvem som snakker, hvilken bakgrunn vedkommende har og hvilken agenda man måtte ha vil veie tyngre enn en ytring levert av en som du ikke vet hvem er.

 

Så finnes det virkemidler som kan oppveie dette for de anonyme. Vær åpen og nøye på kildebruk, mindre synsing og mer fakta, vær konsistent og skriv bra så vil du få lesere som føler at de kjenner deg selv om de ikke vet hvem du er. No worries mate, ingen problemer. Men det er klart at hvis bloggosfæren skal kunne være et alternativ og et korrektiv til midtstrømsmedia så går det ikke hvis alle skal være anonyme.

 

Min konklusjon blir derfor: Vær anonym hvis du må, la vær hvis du kan, men vær deg selv uansett. Slik vil det gå deg vel og du vil leve lenge i bloggosfæren...

 

Hjorthen har uttalt seg


Irrelevante aviser

07.apr.2005@ 23:34:31

Verdens beste avis, men uinteressant å lese. Flere bloggere har de siste månedene gitt uttrykk for dette synet på The Wall Street Journal. Sistemann ut er Adam L. Penenberg i Wired. Selv om de har tilgang til papirutgaven er det ikke så interessant å lese en artikkel det er umulig å dele med leserne på internett.

 

Grunnen til frustrasjonen er at avisen forlanger betaling for de fleste artiklene sine. Dermed blir det meningsløst å lenke til dem. Flere norske aviser følger samme praksis:

 

Å dele ut artikler er penger tapt, vil noen påstå. I et annonsemarked som i stadig større grad trekker mot nye medier, kan det faktisk være god økonomi i gratispassasjerer. Men la oss la det ligge.

 

Viktigere er det at blogging skaper omtale og trafikk for avisen. Det er som en radio eller TV-melding som nevner avisen som kilde.

 

Kun åpne artikler det blir lenket mye til kommer opp på søkelistene til Google. Hvilken avis ville du bruke til å spre budskapet ditt, særlig til yngre lesere? Den som kommer opp i søkemotorer eller den som kun er trykt på papir?

 

I dag leser jeg Dagens Næringsliv, betalt av jobben på hverdager og av meg selv i helgene. Men jeg vet ikke hvor interessant det blir i fremtiden å bruke lesetid på stoff som ikke kan brukes på bloggen min. Samme gjelder Morgenbladet. Det blir som om en journalist skulle bruke mesteparten av tiden sin på off-record kilder som ikke vil bli sitert.

 

En mer positiv vinkling på saken vil være at noen aviser overlater det internettlesende publikum til bloggere og entusiaster. Jeg har imidlertid følelse av at avisene nevnt over ønsker å være pensjonistaviser fremfor å være relevante for moderne mediabrukere.

 

Skrevet av Tor Andre


Kildevern for bloggere

04.apr.2005@ 19:00:15

En blogg i USA hadde klart å snuse opp en nyhet om et produkt Apple planla å lansere. Datafirmaet likte dårlig lekkasjen og saksøkte skribenten for å få navnet på informanten. Dermed er spørsmålet hvilken rett en blogger har til å få beskyttet sine kilder, en rettighet journalister ofte påberoper seg.

 

Dommen unngår å gå opp grensen mellom media og bloggere. Den sier kun at ingen har rett til å offentliggjøre konfidensiell informasjon. Men før eller senere vil diskusjonen komme opp i en rettsal i USA.

 

Journalisten David Shaw i Los Angels Times omgår en interessant diskusjon ved å gå i strupen på bloggerne. En av begrunnelsene hans for at de ikke bør har rett til å verne sine kilder er deres lave moral: “Many bloggers — not all, perhaps not even most — don't seem to worry much about being accurate. Or fair. They just want to get their opinions — and their "scoops" — out there as fast as they pop into their brains.”

 

Mange om og men i den setningen som tyder på liten kjennskap til blogging. Heldigvis stemmer dette så dårlig med virkeligheten at Shaw ikke klarer å nevne ett eksempel. Diskusjonen på Bloggblogg i artikkelen om etikk tyder på at folk er svært oppmerksom på hva man kan og ikke kan skrive om.

 

Jack Shafer i Slate kjenner miljøet langt bedre og tar bloggerne i forsvar. Han forstår hvordan diskusjonen mellom et utall stemmer fører til bedre informasjon. Tar noen feil, er alle velkomne til å si i fra.

 

Kildevern er en utfordring som journalister og bloggere har felles. Å nekte dette til noen medier vil kunne resultere i at det undergraves for alle.

 

Skrevet av Tor Andre


Etisk blogging?

29.mar.2005@ 13:03:00

Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men etikk er i grunnen ikke et tema som ofte dukker opp over middagstallerkenene hjemme hos meg. Nå er jeg så heldigstilt at jeg har en samboer som jobber i helsevesenet så av og til så hender det jo, men da oftest i sammenheng med andres uetiske oppførsel. Jeg stopper sjelden opp og tenker; ”hva er det etisk riktige å gjøre i denne situasjonen”. Sånn er det også når jeg blogger.

 

Etikk er læren om, inkludert begrunnelsen for, de normer og verdier som styrer våre handlinger med tanke på rett og galt. Godt og ondt. Selv om vi kanskje ikke tenker så mye på etikk til hverdags så er de fleste av oss allikevel etiske vesener. Hvorvidt etikken og kunnskapen om hva som er rett eller galt er noe som må læres, eller om det ligger kodet inn i genene våre skal vi ikke bruke så mye tid på i denne sammenheng. Vi kan allikevel kanskje være enige i at vi alle har en instinktiv etikk, den ligger innebygget i oss?

 

Det samme gjelder da når vi blogger?

 

Selv om vi ikke tenker over om det vi har skrevet er etisk forsvarlig når vi trykker på publish, så går det som regel bra. Det er ikke ofte jeg reagerer med moralsk forbløffelse når jeg leser norske blogger. Vårt innebygde etiske barometer fungerer, også når vi beveger oss ut i det digitale rom.

 

Så er da dette med etisk blogging noe å mase om da? Greit nok at dem som leker journalist kanskje trenger en ”Blogg Varsomt” plakat å forholde seg til, men vi som driver på med nettdagbøker trenger da ikke forholde oss til slikt?

 

Det finnes mange forskjellige typer blogger, og det er åpenbart meningsløst å forsøke å lage en etisk standard for bloggosfæren som skal gjelde alle blogger. Det betyr ikke at etikk er, eller bør være, uinteressant for noen. Magefølelse og instinkter er vel og bra, men det er ikke så dumt å koble inn kontrollsentralen av og til heller. Husk på at vi publiserer. Vi henvender oss til noen. Blogging handler for en stor grad om kommunikasjon mellom mennesker, og det faktum at vi ikke alltid vet hvem vi kommuniserer med gjør at etikk er noe vi alle bør tenke over fra tid til annen. Det fine er at det er opp til oss selv hvor vi legger lista. Vi definerer selv hva som er etisk og hva som er u-etisk. Moralske pekefingre har liten makt her ute i blogosfæren.

 

Her på Bloggblogg ønsker vi å stimulere til en bevisstgjøring omkring dette med hva vi kan skrive og hva vi kanskje bør la være å skrive om. I tiden fremover kommer vi til å presentere noen etiske spørsmål som vi håper dere vil være med å debattere. Vi kan jo begynne med det mest grunnleggende spørsmålet av alle:

 

Finnes det noen grenser for hva vi bloggere kan, eller ikke skal kunne skrive?

 

Skrevet av Hjorthen


Er vi ekstremister i bloggosfæren?

27.mar.2005@ 13:21:07

Det er Halvor Sevatdal som stiller spørsmålet på bloggen sin, Hablog, og bakgrunnen er en kommentar fra en av hans lesere i en tidligere post:

 

"I denne delen av bloggosfæren finst berre to posisjonar? Anten har du rett (dvs at du støttar alt det Bush og Carl I står for), eller så er du ”venstreradikal”?"

 

Sevatdal konkluderer med at bloggosfæren har en tendens til å polarisere synspunktene, mest blant venstreorienterte(!), men at det ikke gjør så mye.


Nåvel. At bloggosfæren kan polarisere synspunkter kan jeg i hvert fall være enig med ham i. Dette er imidlertid ikke noe særegent for bloggosfæren. Vi ser det samme i alle typer av meningsutveksling på internett, enten det nå er chatterom, nyhetsgrupper, e-mail eller diskusjonsfora. Det virker som om vi mister en dimensjon når vi kommuniserer på denne måten.

 

Ordene blir så viktige. De er jo alt vi har, og når vi ikke har kroppsspråk og ansiktsuttrykk til å bistå oss så blir det veldig enkelt å tolke det som blir skrevet, for ikke å snakke om det som ikke blir skrevet, i verst tenkelige mening. Så kommenterer vi det som vi tror står der før vi egentlig har tenkt oss så veldig godt om, og dermed har vi det gående.

 

Polariseringen i bloggosfæren er mest påtrengende i kommentarfeltene. Har man ambisjoner om å delta i den debatten som foregår i enkelte bloggers kommentarer så bør man ha hard hud og argumentasjonen på plass. Tendensen til at man i stedet for dialog driver og kaster monologer over hodet på hverandre er så påtrengende at i hvert fall jeg prøver å styre unna, riktignok med vekslende hell.

 

Bloggformatet har imidlertid den fordelen at den gir tid, rom og plass til argumentasjon og utdyping av synspunkter. Det er dette som gjør bloggosfæren mer interessant enn mesteparten av resten av meningsutvekslingen på nettet, men er bloggosfæren en tumleplass for ekstremister?

 

At ekstreme grupper som Vigrid etc. trives godt på nettet er ikke noen nyhet, men foreløpig så har vel blogosfæren vært forskånet for de mest ekstreme gruppene.

 

Kan det vare?

 

Bloggosfæren i dag har nok en slagside mot høyre, særlig hvis vi løfter blikket mot det lovede bloggeland USA, men ekstremistene, de virkelige gærningene, har foreløpig ikke gjort seg spesielt bemerket. Den beste vaksinen for at det skal fortsette slik er mangfold. Jo flere forskjellige syn, retninger og interesser som er representert i bloggosfæren, jo mindre plass blir det til ekstremistene.

 

Det å sette opp en blogg er såre enkelt, og med noen enkle virkemidler er det heller ikke så vanskelig å skaffe seg lesere. Dette, samt den frie posisjonen bloggerne gjerne har er en positiv greie for ytringsfriheten. Faren er at den forlokkende muligheten som en blogg kan tilby blir brukt av fjols og fanatikere til å spre desinformasjon og propaganda til folket. Bloggosfæren bærer i seg et potensiale for bra saker, men også en viss fare for mobbetendenser og det er ikke nødvendigvis slik at bloggene er mer objektive og sannhetssøkende enn hovedstrømmen av media.

 

Det er viktig at vi bloggere ikke blir så forblindet av den kampen mot de etablerte mediene som mange er så opptatt av at vi glemmer å kontrollere oss selv. Igjen så er det mangfold som er nøkkelen. Jo fler jo bedre.

 

Så har du ikke skaffet deg blogg enda, hva venter du på? Bli med og skap det mangfoldet vi trenger, det er alltid noen å ta rotta på!

 

Skrevet av Hjorthen


Vil du vite hva jeg spiste til frokost?

26.mar.2005@ 18:23:21

Blogging er et minelagt felt. Spesielt det å skulle ta på seg å bedømme hva som er bra og dårlig i bransjen kan føre til mye motbør. Noen av oss, og jeg snakker i hvert fall for meg selv her, liker imidlertid et skikkelig surmaga oppstøt en gang i blant. For dere som trenger en god dose nedadrettet sparking, anbefaler jeg følgende to artikler: Why web journals suck og The Blogger Manifesto:

 

"If weblogs are to enhance the Internet itself -- not just authors' misplaced vanities, weblog creators should recognize that their contributions to the Internet are important to a world of curious readers and take them -- and, by implication, themselves -- much more seriously than the exercises in vain banality their sites have become. There are, after all, only so many anonymous voyeurs out there who care about what you had for breakfast."

 

Andre er mer positivt anlagt og mener at man skal fokusere på det gode. Hvis sitatet over ikke får det til å rykke i godfoten din, har jeg et par andre lenker til lerkefuglene der ute: The rules of blogging og I like it when you do that. Alle artiklene handler stort sett om det samme, men med varierende myndighetsgrad.

 

Skrevet av Tonje


hits