Bloggblogg valgekstra 2: Hvem tjener på valgets sentrale saker?

17.aug.2005@ 23:48:42

Bloggbloggs evigvarende paneldiskusjon ruller videre etter gårsdagens gode start. Vi er takknemlige for innspill og forslag til kommende spørsmål på hjortheblogg@gmail.com.

I panelet denne gangen:

Andreas (fra Andreas sin blogg,den eneste i panelet som driver aktiv partipolitikk. For RV.)
Arne Borge (fra Arnes Anarki.)
Bjørn Stærk (Bjørn Stærk blog)
Brigt Dale (fra Inntastet.)
Drusilla (fra Dagens Onde Kvinner)
Halvor Sevatdal (fra Hablog)
Morten Magelssen (fra Morbus Norvegicus)
Torstein Viddal (fra norvegia)
October (Octobers Blog)
Vam Pus (fra Vam Pus' verden)
Øyvind Strømmen (Stemmen fra Belgia, Dilettant.no og Moonshine from Malines)

Da fortsetter vi vel bare der vi slapp i går. Dagens første spørsmål lyder slik:

Alle forpostfektninger og posisosjoneringer til tross, det er en måned igjen til valget og det er nå det virkelig begynner. Hvilke saker blir de viktigste i år, og hvem er det i såfall som kommer til å profitere mest på det?

Brigt Dale: Eldreomsorg, skole, barn/oppvekst/kontantstøtte/barnehager, innvandring/kriminalitet.

Bjørn Stærk: Den viktigste saken blir spørsmålet om hvem som kan komme med de beste personangrepene uten å framstå som en drittsekk.  Der er de alle veldig flinke, så jeg tør ikke spå noe om utfallet.

Morten: Terrorhandlingene i London, og Storbritannias økende mobilisering mot terror vil nok påvirke også vår valgkamp. Spørsmål som fremmedkulturell innvandring, sanksjoner mot demokratiets fiender og statens bruk av pisk og gulrot i integrering/assimilering kan bli viktige spørsmål. I så fall profiterer nok SV og FrP, som er profilerte og polariserte i disse sakene.

norvegia: Vi må huske at terrorangrepet 11. september kom dagen etter valget i 2001, og selv om mange nå vet at dette var syntetisk terror, har ikke dette blitt kommunisert godt nok til velgerne. Mange tror derfor fortsatt at bakmennene var muslimer, derfor vil muslimspørsmålet for første gang være en viktig faktor ved
stortingsvalget i 2005. De like syntetiske G8-bombene i London i juli vil bare styrke kravet om en løsning på muslimspørsmålet. Forbryterne bak 11/9 og 7/7 går fri, mens skytset rettes mot muslimer i Vesten og sivilbefolkningen i Midtøsten.
Det vi heller ikke må glemme er at det såkalt «rødgrønne» «alternativet», som altså hverken er rødt, grønt eller alternativt, fant sammen og lanserte seg selv vel et år før høstens valg. Dette tas selvsagt som en trussel mot høyresiden, og Fremskrittspartiet bruker det «rødgrønne» initiativet for alt det er verdt for å komme med i regjeringen.
Svaret er altså at muslimspørsmålet og regjeringsspørsmålet blir viktigst for folks stemmegivning, samt at de blåbrune nok vil tjene mest på dem begge.

Øyvind: Jeg tror ikke på noen store overraskelser i denne valgkampen. Det kommer til å handle mye om de samme tingene som det har handlet om de siste årene. Det er mulig sikkerhetspolitikk kommer til å komme hakket høyere på agendaen, på grunn av terrorangrepene i London, men jeg tviler egentlig på det. Det blir nok aller mest skole og helse.

Andreas: Skattlette, bedre skole, eldreomsorg og hvordan av regjeringsalternativa som vinner kommer til å ta mesteparten av mediebildet den kommende måneden, Hvem som kommer til å tjene på det er litt usikkert, men tror SV og FrP er de som kommer til å tjene mest, fordi de er de mest populistiske partiene.

Vam Pus: Skulle man dømme etter avisenes forsider så er de tre viktigste sakene finger'n, fotball og fedme. Heldigvis ligger de fleste av politikerne et lite hakk over desken til avisene. Omsorg blir den viktigste saken, med mindre en innvandrergjeng velger å ta et oppgjør i siste uka før valget for å sikre valgseier til FrP. La oss håpe ikke det skjer.

Arne Borge: Velferd og sosiale ordninger får nok mye plass til venstresidens fordel. Det har vist seg i flere undersøkelser at skatt ikke er viktigst for folk flest. (Kanksje litt misvisende med begrepet "folk flest", ettersom FrP visstnok er for "folk flest", og der handler jo det meste om å kutte ned skattene.) Jeg anntar at boligpolitikken vil få litt plass ettersom boligene stadig går opp i pris. Barnehagedekning og makspris vil nok også bli nevnt. Kanskje vi også får mer sikkerhetspolitikk i fokus enn vanlig pga London.

October: Jeg tror dessverre det blir et regjeringsvalg. Svartmaling vs god økonomi kommer til å prege det. Vi har sett lenge at dette blir vridd mot en debatt for styrking av offentlig sektor og mot privatisering. Uten at man egentlig har så mye å vise til. Man har ikke bygget ned offentlig sektor, skattelettene er finansiert med oljepenger - og noe stort privatiseringsprosjekt har det egentlig ikke vært. Konkurranseutsettingsdebatten hører da også mer hjemme i lokalvalg.

Drusilla: Skole seiler opp som hovedsaken, og SV kommer til å profitere på det. Ufortjent, kan man legge til.

October: Skolepolitikken blir nok også viktig, spesielt for Høyre og regjeringen - som sårt trenger å vise til et prosjekt som rettferdiggjør dem.

- Hvilke saker skulle dere ønske ble de viktigste?

Arne Borge: Bistand, utenrikspolitikk og miljøpolitikk.

Drusilla: Jeg skulle gjerne sett flere store politiske visjoner, og mer grunnleggende diskusjoner om hva slags samfunn vi skal skape sammen.

Øyvind: Jeg skulle ønske verden utenfor Norge fikk mer oppmerksomhet. Samtidig ønsker jeg, kanskje er det lettere ironisk, mer debatt rundt lokaldemokrati.

Vam Pus: Hvor går grensene for staten? Eller kanskje heller; hvorfor vil politikerne begrense mine muligheter?  70% av alt vi som vanlige lønnsmottakere tjener går inn til staten og refordeles. Derfor er det bare de rike som har råd til å kjøpe andre eller flere tjenester enn det min kommune kan gi meg. Hvorfor mener politikerne at de er så mye smartere en folk flest?

Bjørn Stærk: Jeg har ikke noen ønsker for politikerne, men jeg har ett for mediene:
Slå ned på løgn, overdrivelser og drittkasting.  Sjekk påstandene de kommer med.  Og når du finner deg selv i midten av en flokk, stopp opp et sekund og spør deg selv hva du driver med.

Morten: Avtroppende FrP'er John Alvheim står for meg som en tragisk skikkelse. Han har hatt et stort hjerte og et genuint engasjement for samfunnets svakeste, men jeg stiller spørsmål ved om summen av tiltakene hans har vært til det beste for Norge. Han avslutter sitt virke med initiativet til en ny, liberal bioteknologilov, med en bakenforliggende etikk som, hvis den får gjennomsyre samfunnet, gjør Norge til et utrivelig land. Jeg skulle ønske denne saken ville bli tatt opp i sin fulle bredde i valgkampen, sammen med abortsaken. Her er tiden inne for tiltak på alle fronter for å få ned aborttallene. Det politikerne kan bidra med er støttetiltak for ufrivillig gravide og foreldre, samt en lovendring.

October: Sosialpolitikken. Venstresiden messer om mer penger og kamp for de generelle store ordningene. Høyresiden svarer med økonomi. Ingen ser ut til å bry seg med å vise hvordan de kan finne løsninger for de egentlig ganske få som faller utenfor her i Norge. De trenger man ikke gigantiske generelle ordninger for å hjelpe - og de trenger heller ikke koste så enormt mye. Hvordan håndtere de problemene man har i helsesektoren med eksploderende kostnader der. Skal man la det fortsette mans man stadig roper på mer? Jeg skulle også likt å hørt en prioriteringsdebatt. Man har diskutert fornuften av skatteletter. Men hva med alt det andre? Finnes det en evne til å prioritere mellom eksisterende ting?

Brigt Dale: Utenrikspolitikk/Norges rolle i Irak/Afghanistan/sikkerhetspolitikk, hvordan tappe inn i innvandringsressursen vi går glipp av, forskning og høyere utdanning ( se denne ukens Morgenbladet), regionalpolitikk, miljø, sløseriet i helsevesenet

Andreas: Norges imperalistiske utenrikspolitikk, at forskjellene i Norge bare øker, kommuneøknomien og EU saken.

October: Forsvaret. Er det et vernepliktsbasert invasjonsforsvar vi trenger, eller er en annen organisering mest fornuftig i dagens verden hvor deltagelse i NATO er forsvaret vårt og terror den største trusselen?

Vam Pus: Dessuten; Karitas kjoler er uinteressant, det sko som er tingen!  Kule sko eller ikke kule sko - det er det som er spørsmålet...

norvegia: I stedet for at våre egne hemmelige tjenester med deres nettverk skal bombe norske byer for å vinne gehør for en viss politikk basert på skrekk og militarisme, har jeg i sommer tatt til orde for en mer demokratisk prosedyre, nemlig en bindende folkeavstemning med forutgående debatt: «Ønsker du et kaldere og mer brutalt samfunn med enorme forskjeller og fokus på hysterisk overforbruk der du når som helst kan sperres inne på ubestemt tid uten tiltale eller rett til advokat?» Våre makthavere burde altså spille med åpne kort og ta folket med på råd nå og da. Det er vel det viktigste.

Ordstyrer for denne gjengen er Hjorthen, fra bloggblogg og Hjorthens blogg. Som vanlig håper vi på ytterligere diskusjon i kommentarfeltet. Vi er tilbake fredag med siste spørsmålsrunde i denne sesjonen. Neste spørsmål lyder som følger:

Norge har den laveste valgdeltakelsen i Skandinavia, for fire år siden var den på 75,5 prosent. Er det en borgerplikt å stemme, slik mange hevder? Bør man stemme selv om man ikke helt har satt seg inn i politikken og vet hva man stemmer på?

Forrige: Ledelse og snubling i langspurten

Neste: Valgdeltakelse og interessen for politikk

Bloggbloggs valgekstra hovedkvarter


Kommentarer:
Postet av: JF Olsen

Det er synd, men utenrikspolitikk, bistand og NATO kommer aldri til å bli viktig i denne valgkampen, det som kommer til å bli saker av interesse er skatt, skole og samferdsel. Med mindre, som nevnt i debatten, noen innvandrergjenger bestemmer seg for å ta et oppgjør og på den måten sette dagsorden, og gi FrP noen ekstra mandater.

18.aug.2005@ 15:40:36
E-post: jf_olsen@yahoo.no
URL: http://valg2005.blogspot.com
Postet av: Tor Andre

Bloggere ser ut til å ha en litt annen innfallsvinkel enn media. Selv om vi ikke helt har klart å nå frem til pressen enda, så tyder et par saker de neste dagene på at utviklingen er i ferd med å skyte fart.

Da må vi bloggere også være med på å ta ansvar for hva som blir diskutert i Norge. Vi kan sette dagsorden.

20.aug.2005@ 19:03:30
URL: http://www.typiskta.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.abcblogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=181311
hits